News & Photos: John Menezes

April 06, 2019: ಜೆರಿಕೊಚೊ ಖುರಿಸ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 5  ತಾರ್ಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.45 ವರಾರ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುಲಾಸೊನ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ|ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಜೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಲೊಕಾ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವೆಲೊ. ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿಕೊಚೊ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜ್ ಭರ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಯೆವ್ನ್ ಜೆರಿಕೊಚಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಜಾಲೊ.

ಖುರಿಸ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ತುಮಿ ಯೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಯಾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542