News & Photos: John Menezes

ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಉದ್ಘಾಟಣಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜೂನ್ 9, 2019, ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಲ್ಮಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ರೀತ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಎಲ್ಡ್ರಿನ್ ಫ಼ೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧುಂಪೆಲಿ ಆನಿ ಧುಂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಸೆವಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ರೇಶ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮನೊಹರ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಚಾರ್ ಝಡಾಂ ಘೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - ಆವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜ಼ಾ ಆನಿ ನಿಯೊಲಾ ರೇಂಜರ್,  ದೊಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸಿ| ಮೀನಾ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರ್ರಾಒ, ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಉದಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ನೆನ್ಸಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ನಿಮಾಣೆ ಯಾಜಕ್ ಬೊ.ಮಾ.ಬಾಪ್ ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಆನಿ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಪಿರೇರಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಗಿತಾ ಸವೆಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವೆದಿ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿಂ. ವೆದಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಖುರಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೊವರ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂ ವೆದಿಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಖುಶಿನಿಂ ರಾಂವ್ಲಿಂ. ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ವಾತಿ ದವರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಝಡಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಬೊಂವಾರಿಂ ದವರ್ಲಿಂ.

ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ದುಂಪೊವ್ನ್ ಮ್ಹಾನ್ ಕೆಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಝಡಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಶಿಕ್ಶಾಕಿಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಪವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಂಯ್ಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಂಚಾಲಕಿ ನೆನ್ಸಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಶಾಂತ್ ಆನಿ ಅಂಕ್ ಕಶೆ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆನಿ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಉದಾರ್ ಮ್ಹನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಂಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542