1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

ICYM Moodbidri organised 'Yuva Samavesh 2022' on the occasion of Youth Day ICYM Moodbidri organised 'Yuva Samavesh 2022' on the occasion of Youth Day
On the occasion of Youth Day on August 14th 2022, ICYM Moodbidri unit started their programme "Yuva Samavesh 2022"... Read more...

Senior Citizens Club inaugurated at Corpus Christi Church, Moodbidri Senior Citizens Club inaugurated at Corpus Christi Church, Moodbidri
Moodbidri, Aug. 07, 2022: V. Rev. Fr Onil D'Souza the Parish Priest of Corpus Christi Church and the Vicar Forane... Read more...

Catholic Sabha holds Pratibha Puraskar - 2022 for the meritorious students Catholic Sabha holds Pratibha Puraskar - 2022 for the meritorious students
The Catholic Sabha Moodbidri unit held Prathibha Puraskar-2022 on 31st July 2022, after the First Holy Mass. V. Rev. Fr. Onil... Read more...

ICYM Moodbidri unit and Parisar Ayog celebrated Vanamahotsava ICYM Moodbidri unit and Parisar Ayog celebrated Vanamahotsava
On the occasion of Vanamahotsava, ICYM Moodbidri unit and Parisar Ayog celebrated Vanamahotsava on Sunday, July 31st, 2022 by distributing... Read more...

ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ 2022 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ 2022 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್
ಜೂನ್ 5 ತಾರಿಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ 2022 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿ ಸೆವಕ್... Read more...

Read all news ...

Parish Priest's Message

ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆನಿ  ದೇಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಚಾ ಉತ್ಸವಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂ.

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್‍ಯೀ ಆಸಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚಿ.  ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಭೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮೆಚ್ವೊಚೆ ತಸಲಿ.  .read more

 

 

 

Visit of John Paul II to Mangalore on 06-02-1986

     
V. Rev. Fr Onil D'Souza
President
Mr John Menezes
Vice President
Mr. A. Ronald Serrao
Secretary

Copyright © 2010 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542