1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

About Corpus Christi Church

Moodabidri (also called Mudbidri, Moodbiri and Bedra), is a small town 37 km northeast of the Dakshina Kannada district headquarters, Mangalore, in Karnataka, India.

Because of widely grown bamboo in ancient days, this place got named as Moodabidri. Moodabidri comes from two words: Moodu and Bidiru. Moodu means East and Bidiru means bamboo.

 

 

 

 

 

 

ವಿಗಾರಾಚೊ ಸಂದೇಶ್

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನೊ,

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್.

ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ಚ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲಿ. “ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕೂಡ್ ಖಾತಾ ಆನಿ ರಗತ್ ಪಿಯೆತಾ ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಂಗತ್.

 

Mass & Novena Timings

 
Sunday: 07.30 am -Konakni
              10.30 am -Konkani
              11.45 am -English

Thursday: 03.00 pm -Adoration, Mass, Novena

Saturday: 05.00 pm -Konkani

Everyday: 6.30 am -(Konkani)

 

 

IMAGE Annual feast of Corpus Christi Church Moodbidri celebrated
Nov. 23: The annual feast of Corpus Christi Church Moodbidri was celebrated with pomp and gaiety on 23rd November. Rev. Dr Joseph Martis the Parish... Read More...
IMAGE Baby Photo Contest held in Moodbidri Church on the occasion of Children's Day
Nov 14 : On the occasion of Children's day, Indian Catholic Youth Movement Moodbidri Unit organized a Baby Photo Contest -2022 in two categories ,... Read More...
IMAGE Catechism teachers celebrated the feast of their patron Saint Charles Borromeo
Sunday 6th November 2022: Catechism teachers celebrated the feast of their patron Saint Charles Borromeo by offering a thanksgiving Mass at 7.30 a.m.... Read More...

Parish Pastoral Parishadh (2020-22)

     
V. Rev. Fr Onil D'Souza
President
Mr John Menezes
Vice President
Mr. A. Ronald Serrao
Secretary

 

Connect us

 

 

 

 

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542