1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

About Corpus Christi Church

Moodabidri (also called Mudbidri, Moodbiri and Bedra), is a small town 37 km northeast of the Dakshina Kannada district headquarters, Mangalore, in Karnataka, India.

Because of widely grown bamboo in ancient days, this place got named as Moodabidri. Moodabidri comes from two words: Moodu and Bidiru. Moodu means East and Bidiru means bamboo.

 

 

 

 

 

 

ವಿಗಾರಾಚೊ ಸಂದೇಶ್

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್.

ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ‘ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ದಾದೊಶಿ. ದೇವ್  ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ತೊ ಪೆÇಸ್ತಾ. ಅತ್ಮಿಕ್ ದøಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚಾ ಪುತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ಮರಿ ಮಾಯ್. ಲೌಕಿಕ್ ದøಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಶೆತಾಂನಿ ಆಸ್ಚಾ ಭಾತ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖಾಣಾ ವರ್ವೆಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

 

Mass & Novena Timings

 
Sunday: 07.30 am -Konakni
              10.30 am -Konkani
              11.45 am -English

Thursday: 03.00 pm -Adoration, Mass, Novena

Saturday: 05.00 pm -Konkani

Everyday: 6.30 am -(Konkani)

 

 

IMAGE ICYM Moodbidri unit orgainsed Cloth Donation Drive
Indian Catholic Youth Movement Moodbidri unit collected a tonne of clothes from 10/9/2022 to 18/9/2022 from our parishioners. The clothes were packed... Read More...
IMAGE ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ
2022 ಒಕ್ಟೊಬರ್ 2 ಆಯ್ತಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕಾಜಾರಿ... Read More...
IMAGE Felicitation to Miss Reshel Britney Fernandes
Miss Reshel Britney Fernandes First  prize winner at State Level in Essay Competition was felicitated by Corpus Christi Church, Moodbidri on... Read More...

Parish Pastoral Parishadh (2020-22)

     
V. Rev. Fr Onil D'Souza
President
Mr John Menezes
Vice President
Mr. A. Ronald Serrao
Secretary

 

Connect us

 

 

 

 

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542