Moodabidri (also called Mudbidri, Moodbiri and Bedra), is a small town 37 km northeast of the Dakshina Kannada district headquarters, Mangalore, in Karnataka, India.
Because of widely grown bamboo in ancient days, this place got named as Moodabidri. Moodabidri comes from two words: Moodu and Bidiru. Moodu means East and Bidiru means bamboo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ಸಮೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ನವೆಂಬರ್ 2 ಸೊಮಾರ್ , ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮೀಸ್ 4.30 ವರಾರ್ - ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಫೊಂಡ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್... Read more...

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ
ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ - ಆಯ್ತಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕ್ - ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೊನೀ ಮಿಸಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್... Read more...

Feast of Nativity of Mary celebrated by Corpus Christi Parish Feast of Nativity of Mary celebrated by Corpus Christi Parish
September 8th 2020 : The Parishioners of Corpus Christi Church celebrated the Feast of Infant Mary by offering Masses at... Read more...

Assumption & Independence day celebrated Assumption & Independence day celebrated
Aug. 15: Corpus Christi Church Moodbidri celebrated Assumption & Independence day by offering Eucharistic Sacrifice at 7.30 a.m. in... Read more...

Congratulations to PUC II & CBSE X class successful students of our Parish Congratulations to PUC II & CBSE X class successful students of our Parish
Congratulations to our dear children, their families and teachers.It makes us proud to see you all working hard and showing... Read more...

Transfers in Carmel Convent Moodbidri Transfers in Carmel Convent Moodbidri
July 17, 2020 : Sr. Niveditha, Sr. Sangeetha and Sr. Ivy Moras are being transferred from Moodbidri Carmel Convent. Read more...

Carmel School Moodbidri secures 100% results in class X CBSE examination Carmel School Moodbidri secures 100% results in class X CBSE examination
By John Menezes Moodbidri, July 15 : Carmel School Moodbidri secured 100% results in class X CBSE examination held in March... Read more...

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
ಆಯ್ತಾರ್ , ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ 16, 2020 : ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ... Read more...

 ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್- ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್- ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್
ಆಯ್ತಾರ್, ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ 16, 2020 : ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ... Read more...

Read all news ...

Parish Priests' Message

ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

1. ಮರಿ ಮಾಯ್ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಿ ಸದೆಂವ್. ತಿಚೆಂ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ತಿ ಮೊಗಾಚಿ.

2.ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಚೊ ಮೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಹಜ್. ಮರಿಯೆನ್ ಜೆಜುಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೊ. ಸೊಡ್ವಣ್ ದಾರಾಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಾರಾಚಿಂ ದೈವಿಕ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ಚೆರ್.

3. ಮರಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರ್ಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪಸ್ತಾಲಾಂಚೆರ್ ದೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಮರಿ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಉಮೆದ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ... ..read more

 

 

Visit of John Paul II to Mangalore on 06-02-1986

     
V. Rev. Fr Paul Sequeira
President
Mr John Menezes
Vice President
Mr. Ronald Serrao
Secretary

Copyright © 2010 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542