1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

About Corpus Christi Church

Moodabidri (also called Mudbidri, Moodbiri and Bedra), is a small town 37 km northeast of the Dakshina Kannada district headquarters, Mangalore, in Karnataka, India.

Because of widely grown bamboo in ancient days, this place got named as Moodabidri. Moodabidri comes from two words: Moodu and Bidiru. Moodu means East and Bidiru means bamboo.

 

 

 

 

 

 

ವಿಗಾರಾಚೊ ಸಂದೇಶ್

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್.

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಆನಿ ಅಮಿ ಕಿತ್ಲಿ ಜಣಾಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ವರ್ಸಾ ಆಸ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆ ವರಸ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಉಪೆÇ್ಯೀಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕೀ ಮೆಳನಾಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಪಂಯ್ಚ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ವರ್ಸಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಉಪಯುಕ್ತ್ ರೀತಿನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್.

 

Mass & Novena Timings

 
Sunday: 07.30 am -Konakni
              10.30 am -Konkani
              11.45 am -English

Thursday: 03.00 pm -Adoration, Mass, Novena

Saturday: 05.00 pm -Konkani

Everyday: 6.30 am -(Konkani)

 

 

IMAGE ICYM Moodbidri unit held their 48th Annual Day Celebration
ICYM Moodbidri unit held Annual Day Celebration-2023 on January 29 at 5:00pm at Corpus Christi Church Grounds, Moodbidri. The programme began with a... Read More...
IMAGE New Year Celebration 2023 by Corpus Christi Church
In anticipation of the new year, Adoration of Blessed Sacrament and Thanksgiving for the year 2022 was conducted by the sisters of Carmel and Morning... Read More...
IMAGE ICYM Moodbidri Unit orgainsed various competitions for Christmas Celebration 
Dec 27, 2022 : As a part of the Christmas season, ICYM Moodbidri unit organized various competitions for Moodbidri parishioners . The... Read More...

 Parish Pastoral Parishadh (2023-25)

     
V. Rev. Fr Onil D'Souza
President
Mr Vincent D'Souza
Vice President
Mr. Norbert Martis
Secretary

 

Connect us

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542